ชื่อไทย : กุหลาบอินทจักร
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องนกพิราบ(กทม.)/ เอื้องนางเมขลา(นครสวรรค์)/ เอื้องสามปอยลิง(ลพบุรี)/ เอื้องอินทจักร(เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerides flabellata Rolfe ex Downie
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ต้นยาว 12-20 ซม.
ใบ :
เรียงตัวซ้อนค่อนข้างแน่น ขนาด 10-12 x 1.8-2 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว มักจะพับตามยาวเป็นราง ผิวใบแห้ง
ดอก :
ช่อดอกตั้งหรือเอนออกจากต้น มักจะสั้นกว่าใบ ดอกในช่อโปร่ง จำนวน 5-10 ดอก ขนาด 2.5-3 x 1.2-1.5 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤษภาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ขึ้นตามป่าดิบแล้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ พม่า ลาว และจีน
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554